Općina Jajce sredinom aprila objavila je Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu paketa za proizvodnju jagode uz sufinansiranje projekta. Riječ je o zajedničkom projektu Općine Jajce i NVO „Caritas Švicarske“ uz učešće korisnika.

Obavještavamo sve zainteresovane za uzgoj i proizvodnju jagoda da se još uvijek mogu prijaviti na javni poziv.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Općine Jajce i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine  Jajce sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu paketa za proizvodnju jagoda“, a rok za podnošenje zahtjeva je 31.5.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti Služba gospodarstva / privrede Općine  Jajce, ured broj 64 ili na broj telefona 030 658 011 lokal 118,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

 

 

(opcina jajce)