Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU “Muzej II zasjedanja AVNOJ-a” Jajce, objavljen u Oslobođenju 22.05.2020. godine.

(oslobodjenje.ba)