Kolegij Stranke demokratske akcije je na danas održanoj sjednici usvojio sedam zaključaka u vezi sa trenutnom situacijom koja je izazvana pandemijom koronavirusa.

Kolegij Stranke demokratske akcije je na danas održanoj sjednici usvojio sedam zaključaka u vezi sa trenutnom situacijom koja je izazvana pandemijom koronavirusa.

SDA se zahvalila svima koji su pružili pomoć BiH u borbi protiv pandemije koronavirusa te istakli da pomoć koja se upućuje mora biti usmjeravana preko Vijeća ministara BiH.

“Nije u duhu dobrih odnosa između BiH i onih zemalja koje su svoju pomoć dostavile samo jednom entitetu kao što je to uradila Ruska Federacija, a najavljuje Mađarska. SDA to razumijeva kao namjeran čin zaobilaženje i minimiziranja državnih institucija. Na taj način se vrijeđa suverenitet BiH i ide na ruku politikama podjela u našoj zemlji”, smatraju u ovoj stranci.

Zatim su pozvali sve građane BiH da disciplinovano nastave provoditi mjere koje su nadležne institucije propisale sa ciljem sprečavanja nekontroliranog širenja zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini.

“Propisane mjere daju rezultate jer se pokazuju znaci usporavanja pandemije. U Bosni i Hercegovini se posljednjih dana bilježi veći broj izliječeniih od zaraženih”, navodeno je.

Iz SDA su pozvali nadležne institucije da striktno provode mjere koje je usvojilo Vijeće ministara BiH u vezi sa strogom kontrolom ulaska u Bosnu I Hercegovinu.

SDA pozdravlja postizanje dogovora o vanrednom aranžmanu sa MMF-om i povoljnim kreditom od 643 miliona KM koji će značajno pomoći u borbi protiv pandemije i ublažavanju ekonomskih posljedica.

Zatim su pozvali Parlament FBiH da hitno usvoji Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije uvažavajući realne, provodive i kvalitetne amandmane svih političkih subjekata.

“SDA poziva Parlament FBiH i skupštine svih kantona da hitno usvoje rebalanse svojih budžeta imajući u vidu pad prihoda i na osnovu realne procjene prihoda da značajan dio budžeta usmjere u mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije”, navodi se.

Pozvali su i općinske nivoe vlasti da, u skladu sa svojim administrativnim, finansijskim i prostornim kapacitetima učestvuju u prevladavanju epidemiološke i ekonomske krize u BiH.

Klix.ba