Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12, 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/169, 36/19), člana 67. i 88. Statuta opštine Jezero („Službeni glasnik opštine Jezero“, broj 8/17), a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Načelnik opštine donosi:

 

N A R E D B U

o izmjenama i dopunama Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te zaštite i spasavanja stanovništva:

 

1. Zabranjuje se svaki vid javnog okupljanja.

2. Zabranjuje se rad sljedećim objektima svakim radnim danom i u dane vikenda:

– Svadbenim salonima i svim objektima koji su namijenjeni za bilo kakav vid održavanja proslava i manifestacija

– Ugostiteljskim objektima svih vrsta

– Sportskim kladionicama

– Zanatskim radnjama

3. Zabranjuje se ribolov na području opštine Jezero svim licima koja nemaju prebivalište na području opštine Jezero.

4. Zabranjuje se svaki vid okupljanja na atraktivnim prirodnim lokacijama, odnosno na jezeru Đol, dužinom toka rijeke Plive i Otomalju.

5. Zabranjuju se okupljanja na sportskim i dječijim igralištima na području opštine Jezero.

6. Ograničava se rad od 07:00 do 18:00 časova svakim danom u sedmici:

– Trgovinskim objektima koji se bave prodajom prehrambenih namirnica

– Apoteke rade bez promijenjenog radnog vremena, a što se tiče rada benzinskih pumpi, nastavljaju da rade u dosadašnjem režimu, s tim da je prodaja ostalih roba osim goriva ograničena do 18:00 časova.

7. Nepoštovanje zabrana iz tački 1. do 6. ove Naredbe kažnjavaće se u skladu s važećim zakonskim propisima.

8. Za sprovođenje ove naredbe odgovorno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska stanica Jezero, i nadležna Komunalna policija.

9. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, nadležni će svakodnevno obavještavati načelnika opštine.

10. Ovom Naredbom stavlja se van snage Naredba, broj 01-014-258/20-9 od 06. 04. 2020. godine.

11. Naredba stupa na snagu danom donošenja i važi do 27.04.2020. godine, te će biti objavljena u Službenom glasniku opštine Jezero.

 

 

(Jajce Online)