Općina Ilidža kontinuirano podržava razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu, a u okviru realizacije projekta “Dodjela plastenika u općini Ilidža” i ove godine je organizovana dodjela plastenika.

Općina Ilidža kontinuirano podržava razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu, a u okviru realizacije projekta “Dodjela plastenika u općini Ilidža” i ove godine je organizovana dodjela plastenika.

U multimedijalnoj sali Općine Ilidža 13. aprila upriličeno je potpisivanje ugovora za dodjelu plastenika. Na prijedlog komisije, općinski načelnik je donio odluku o dodjeli plastenika za 35 korisnika koji su odabrani putem javnog poziva. Plastenici su površine 100 kvadratnih metara sa kompletnom opremom čija pojedinačna vrijednost iznosi oko 3.000 KM. Za ovaj projekat Općina Ilidža je izdvojila 100.000 KM.

Plastenike su dobili: Hafizović (Mujo) Šaban, Karić (Halid) Bahrudin, Bašić (Osman) Sead, Luinović-Džaferović (Husein) Munevera, Mehić (Hamid) Hamed, Mustajbegović (Egber) Mustafa, Kahriman (Halid) Mirhet, Ćatović (Osman) Fadil, Feratović (Ahmet) Zuvdija, Ćebirić (Mujo) Nijaz, Košpo (Uzeir) Ćazim, Ožegović (Meho) Mirsad, Spahić (Harun) Ernada, Trubljanin (Bajram) Ćerim, Mehanović (Zahid) Edina, Dedukić (Fikret) Zemir, Tvrtković (Alija) Mehemed, Termiz (Halil) Sadeta, Skenderagić (Ago) Hasib, Sinanović (Bajro) Osman, Nezir (Džano) Kemal, Lokvančić (Aljo) Kadina, Kurtić (Mehmed) Salko, Kezo (Abdulah) Mubera, Krako (Meho) Islam, Kovačević (Ajdin) Šemsa, Kovačević ( Salko) Merima, Kovač (Šerif) Aiša, Komšić (Hamdija) Aida, Đipa (Mujo) Džemil, Čaušević (Emin) Fajko, Aščerić (Alija) Sehada, Agović (Mustafa) Munevera, Bošnjak (Hajriz) Edina, Salihović (Suljo) Sulejman.

Klix.ba