Policijske agencije Bosne i Hercegovine su dostavile podatke o svojim aktivnostima 10. aprila 2020. godine, a riječ je o suzbijanju pandemije koronavirusa.

Policijske agencije Bosne i Hercegovine su dostavile podatke o svojim aktivnostima 10. aprila 2020. godine, a riječ je o suzbijanju pandemije koronavirusa.

Dnevni izvještaj policijskih agencija je dostavilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

U tabeli iznad se nalaze podaci o izdatim rješenjima o izoalciji, izvršenim kontrolama, nepoštivanju naredbe o zabrani kretanja, kao i o osobama koje nisu pronađene na kućnoj adresi te o izrečenim sankcijama.

Na području cijele BiH izdato je ukupnp 20.926 rješenja o izolaciji, policija je obavila 6.608 kontrola adresa na kojima su smještene izolirane osobe, a 38 puta na lokacijama nisu pronađene osobe kojima je izdato rješenje o izolaciji.

U tom slučaju, najveći broj prekršaja je napravljeno u Kantonu Sarajevo gdje na 24 lokacije osobe nisu bile pronađene na adresi, od čega je njih 20 ponovnih prekršilaca.

Kada je riječ o izdavanju rješenja o izolaciji najviše posla imao je MUP RS koji je izdao 6.244 rješenja, zatim Hercegovačko-neretvanski kanton sa 3.759 rješenja i iza njega Unsko-sanski kanton sa 2.544 rješenja.

Također, najveći broj kršenja naredbe o zabrani kretanja bilo je u RS-u, zatim Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonu Sarajevo.

Klix.ba