Klub zastupnika Demokratske fronte u ZD Parlamenta FBiH sačinio je prijedlog amandmana na Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Klub zastupnika Demokratske fronte u ZD Parlamenta FBiH sačinio je prijedlog amandmana na Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Kako se ističe iz DF-a, treba uvažiti specifičnosti problema u svim privrednim granama, pomoći privredi, očuvati radna mjesta i imati temelj za početak obnove društva nakon prolaska pandemije COVID-19.

“Nakon upućivanja prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 16 mjera za koje smo smatrali da će ublažiti ekonomske posljedice uzrokovane vanrednom situacijom ali i činjenice da je Vlada u međuvremenu usvojila Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a smatrajući da je potrebno pojedine stavke bolje riješiti, posebno pitanje subvencioniranja kroz Zakon, pripremili smo Amandmane kroz koje želimo pomoći da se dođe do boljih rješenja”, kažu iz Demokratske fronte.

Ističu da je cilj i krajnji efekti Amandmana koje podnose u parlamentarnu proceduru na Zakon o ublažavanju ekonomskih efekata su: potaknuti krajnju potrošnju, održati likvidnost privrednih subjekata i fizičkih lica koja obavljaju registrovanu samostalnu djelatnost i koji su pozitivno poslovali u periodu prije krize, te očuvati radna mjesta uposlenika koji su imali potpisane ugovore na neodređeno vrijeme, kao i onih kojima nisu istekli ugovori na određeno vrijeme.

“Model subvencioniranja koji predlažemo kroz Amandmane, u kojima je između ostalog predviđeno da radnicima kojima je zabranjena djelatnost ili je zbog novonastalih okolnosti ugašena ili se održava u neznatnom kapacitetu, Vlada isplaćuje minimalne plaće i subvencionira doprinose u punom iznosu, će zasigurno dovesti do boljeg rješenja i za radnike i za poslodavce. Obzirom da u vladinom prijedlogu zakona nema ni procijenjenog broja poslovnih subjekata, a time ni radnika čija je djelatnost obustavljena, ugrožena ili znatno smanjena, sačinili smo prijedlog subvencioniranja za svaku od navedenih kategorija podržavajući taj prijedlog konkretnim brojevima radnika u svakoj kategoriji. Za poslovne subjekte kojima se prema vladinom prijedlogu zakona subvencioniraju doprinosi u fiksnom iznosu od 244,85 KM predložili smo model subvencioniranja koji će iziskivati neznatno veća izdvajanja iz budžeta, odnosno Garancijskog fonda, ali će osigurati protok novca, te što je vrlo bitno i punjenje, a ne samo pražnjenje budžeta i fondova. Sve predložene izmjene u odnosu na Vladin prijedlog dovode u konačnici do benefita u domenu krajnje potrošnje”, kažu iz DF-a.

Ističu da se kroz prijedloge demotiviraju poslodavci da otpuštaju radnike i upućuju ih na budžete Zavoda za zapošljavanje ali se i osigurava kontinuirano punjenje fondova kroz uplate poslovnih subjekata na ime nesubvencioniranog dijela doprinosa što za poslodavce nije veliki izdatak ali zbirno predstavlja respektabilan iznos. Također, iz DF-a naglašavaju da će mogući načini raspodjele uplate subvencioniranih iznosa na teret Vlade i poslodavaca predstavljene kroz Amandmane osigurati pravilniju raspodjelu tereta krize.

“Osim problematiziranja modela subvencioniranja Amandmani koje ulažemo tiču se prava kategorija neprofitnih udruženja koji su ostali „nevidljivi“ u predloženom zakonu, zatim frekventnijeg izvještavanja Parlamenta o upravljanju Garancijskim fondom kao i konkretne podrške posebno ugroženoj grani turizma na način koji nije predviđen kroz Vladin tekst Zakona. Uz konstataciju da su se kroz mnogo članova Zakona uočile nejasnoće koje ne nude pojašnjenja ni kroz ponuđena obrazloženja u sklopu teksta Zakona jasno je da će biti neophodno izraditi veliki broj provedbenih akata i zbog ove činjenice razviti mehanizam transparentnog praćenja provedbe zakona posebno u svjetlu transparentnosti utroška sredstava kako iz budžeta tako i iz Garancijskog fonda u ovom vrlo teškom vremenu”, zaključuju iz Demokratske fronte.

Klix.ba