Akreditacija predstavljena na fotografiji je obilježje članova timova  Službe za spašavanje Općine Jajce koji će u ovim danima biti na usluzi građanima u nabavci neophodnih životnih namirnica.
Dakle, još jednom podsjećamo građane obuhvaćene naredbom o zabrani kretanja da pozivom na broj telefona  060 350 21 14 mogu pozvati članove timova kako bi im nabavili i dopremili neophodne životne namirnice i lijekove.
Timovi će narudžbe primati svaki dan od od 9:00 do 12:00 sati.
Isporuka istih vršit će se u terminu od 12:00 do 18:00 sati.
Svi članovi timova imaće AKREDITACIJE  CIVILNE ZAŠTITE – SLUŽBE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OPĆINE JAJCE.
(opcina-jajce.ba)