Piše: Nikola Kolja Jagarić

Ne želim da pišem o virusu corona 19, odnosno o trenutnoj pandemiji. Ne želim ni u kom slučaju da doprinesem panici ili zamračivanju stanja.

Ipak, ne želim pisati o nečemu što već svi na ovaj ili onaj način pišu, ali želim pisati o nečemu to može i te kako biti važno sada i posebno u budućnosti. Želim da kažem malo o smanjenju i uništenju životnih staništa, uništenju raznih bioloških vrsta te kakve nastaju uzročno – posljedični efekt na živi svijet planete i time čovjeka.

I

Koliko ljudi doprinose lošem stanju samima sebi? Ne mislim na već znano o nedostatcima sanitarnih i zaštitnih materijala, ne kazujem ni o manjku bolesničkih mjesta za bolesne… O tome manje ili vise svi znaju i isto ili manje ili više ogromna većina šuti.

Otuda valjda upravo činioci – stvaraoci društvenih nedostataka i opstaju na svojim mjestima. Može li pojedinac promjeni svijet? Naravno da može. Dovoljno je da zao ili glup npr. pojede šupicu iz slijepog misa, znajući da će se zaraziti nečim i izađe u masu.Naravno sve počinje da se rusi.

To sto navodim je tek jedan problem koji se može lako , relativno lako premostiti. Druga je priča o rezervama hrane. Pitanje je kolike su rezerve? Da li uopće postoje i ako postoje za koje vrijeme?

No tu smo kod već veoma ozbiljnog pitanja i oba dijela gore navedenih pitanja mogu lako da ljude natjeraju u paniku sto ni u kom slučaju nije dobro. Naprotiv, to je opaka, lukava pojava koja od ljudi čini iracionalna bića, često agresivna,… Panika je u biti neprijatelj koji nikome neće pomoći.

Mada, treba znati da postoje osobe koje sasvim namjerno stvaraju paniku radi svojih uskih ciljeva ekonomskih, političkih, ili i radi društvenih nametanja. Postoje pak druga pitanja koja su mnogo jača, ozbiljnija i o kojima na svu sreću ne pišu ljudi koji ne znaju. No vjerujem da će se i oni “sveznadari” pojaviti uskoro namećući svoja populistička mišljenja naravno nedužnim, ugroženim masama ljudi.

Dugo radeći sam primijetio da npr. Klimatološka pitanja prilikom planiranja, analiza odnose se uglavnom na poplave, oborine, dizanje morskih nivoa, uticaj na podzemne vode itd, itd. Naravno pominju se i rasta temperature, topljenje leda, ali o promjenama staništa promjenama bio-geografskih zona malo je ko pisao. Ja sam ne jednom objavio par članaka, stručnih mišljenja i viđenja o izmjenama bio pokrova u vezi s klimatološkim-odnosno u vezi s promjenama ekoloških parametara u vezi sa staništima.

Ipak, takva posmatranja iako jako jasna nisu još uvijek cesta, jače prisutna. Ne bitno je zašto su malo prisutna. Bitno je da su malo prisutna! Otuda mi veoma teško, još uvijek veoma teško razumijevamo promjene i događaje u dalekoj i blizoj nam prošlosti, ne razumijemo efekte tih promjena sto se često onda podvodi pod nekakve popularne teorije – zanimljive, pune adrenalina, obično vezane za kosmos, vanzemaljce, meteore (sto je blize realnosti) , ili pak za nekakve teorije zavjera.

Tokom svoga postojanja čovjek je sve vise i jače uticao na životni prostor, prilagođavajući
sebi svoje potrebe , ali uvijek na račun staništa drugih vrsta, bez ikakvih znanja sta eventualne promjene pa i nestanci vrsta donese ili sta stvaraju ljudskom životu.
Istina zadnjih decenija ekološki pokreti se pojavljuju prioritetno zahtijevajući cistu vodu, zrak, ulice, tlo sto je sasvim opravdano.

No, da se razumijemo i to je u biti usko posmatranje sebe, svojih svakodnevnih životnih potreba zanemarujući ona nevidljiva ili nama neznane promjene u mikro svijetu…

Ostatak teksta možete pročitati putem ovog linka.

 

 

(Jajce Online)