Prema naredbi Kantonalnog štaba Civilne zaštite, većina općina u Srednjobosanskom kantonu odredila je mjesta za prisilni smještaj građana koji krše naredbu o zabrani kretanja i rješenja o samoizolaciji.

Kako je  potvrdio Nikica Stipinović, direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, lokacije nisu poslale samo tri općine, a ovo su mjesta gdje će policija voditi sve koji ne poštuju naredbe.

  • Travnik – dvorana “Pirota”
  • Vitez – hotel “Vitez”
  • Busovača – tri područne škole u Bukovcima, Barama i Solakovićima
  • Kreševo – poslovna zgrada “Privreda” i lovačka kuća LD “Tetrijeb”
  • Bugojno – zgrada Srednje tehničke škole
  • Jajce – motel “Stećak” Vinac
  • Kiseljak – objekt u centru grada
  • Donji Vakuf – sportska dvorana