Obavještavamo građane Jajca da su Službe zaštite i spašavanja Općine Jajce formirale timove za pružanje usluga pomoći u nabavci neophodnih životnih namirnica i lijekova za građane obuhvaćene naredbom o zabrani kretanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć možete se javiti pozivom na broj telefona060 350 21 14.
NAPOMENA: 
Timovi će narudžbe primati svaki dan od od 9:00 do 12:00 sati.
Isporuka istih vršit će se u terminu od 12:00 do 18:00 sati.
(opcina-jajce.ba)