Na danas održanoj 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce usvojen je budžet općine Jajce za 2020. godinu u iznosu od 19.763.500 KM.

Vijećnici su usvojili i odluku o izvršenju budžeta Općine Jajce za 2020.godinu.

Odluka o davanju prethodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije eksploataciju kamenog materijala na lokalitetu „GROJIT“ Općina Jajce, investitor BH4 d.o.o. Jajce nije dobila potrebnu većinu. Također, vijećnici nisu usvojili ni odluku o izmjeni i dopuni odluke o samozapošljavanju mladih na osnovu najbolje poslovne ideje.

Na današnjem zasjedanju usvojena je odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i lokacijama za taxi stajališta za područje Općine Jajce. Vijećnici Općinskog vijeća Jajce donijeli su rješenje o imevanju komisije za raspodjelu sredstava Grant za sport za 2020. godinu i rješenje o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta K.O.Divičani.

Dnevni red 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce proširen je za dvije tačke. Tako je Vijeće danas donijelo Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o konačnom imenovanju članova Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ Jajce d.o.o. i usvojilo zaključak kojim se zadužuje Komisija za izbor u reguliraa tijela Općine Jajce da pristupi raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce.

 

 

(opcina jajce/Foto: arhiv)