Nakon provedenog javnog konkursa za davanje kućica u zakup donosimo odluku o davanju sajamskih kućica u zakup.