BiH

Sarajevo

Uvođenje ovih standarda predstavlja načelo olakšanog i adaptibilnog pristupa zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama

Taktilne podloge (vodilje) kako bi se olakšao dolazak slijepim i slabovidnim osoba na ljekarski pregled postavljene su u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u okviru implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI).

Radi se o podnim podlogama koje su posebno dizajnirane s ciljem lakšeg snalaženja slabovidnih pacijenata i njihovog samostalnog dolaska do ambulante, pojašnjeno je u saopćenju ove zdravstvene ustanove.

Opća bolnica je prije dvije godine počela uvođenje Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Projekt se realizira u saradnji s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Uvođenje ovih standarda predstavlja načelo olakšanog i adaptibilnog pristupa zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenim uslugama.

Opća bolnica je prva zdravstvena ustanova u BiH i regionu ,koja je počela s uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom.

U proteklom periodu je završena edukacija osoblja vezano za ove standarde, a 40 uposlenika je završilo i kurs znakovnog jezika kojim se sporazumijevaju gluhe i nagluhe osobe te su urađeni i potrebni građevinski i drugi radovi kako bi se osobama s invaliditetom omogućila što bolja usluga, navodi se u saopćenju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

Autor: Fena

Fokus.ba