Analizirajući stanje i kretanje u oblasti javnoga reda i mira na području PU Jajce dolazi se do pokazatelja koji ukazuju na tendenciju značajnog smanjenja slučajeva narušavanja javnoga reda i mira.

Naime, u 2019.god. na području djelovanja PU Jajce evidentirana je ukupno 184 slučaja narušavanja javnoga reda i mira, što je za 58 ili 24% manje nego u 2018. godine, a u odnosu na 2017.godinu manje za 22 ili 16%.

Na području PS Jajce evidentirano je 112 prekršaja, a na području PS Donji Vakuf 72 prekršaja. U izvršenju prekršaja učestvovalo je ukupno 264 osobe (225 osoba počinile su prekršaj na otvorenim prostorima i ulicama, 36 u ugostiteljskim objektima, te 3 na ostalim mjestima), što je za 86 ili 25% manje nego u 2018. godini.

Razmatrajući samu strukturu registriranih prekršaja JRiM-a za koje su nadležnom Sudu podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka ili na licu mjesta uručeni prekršajni nalozi, konstatira se da se u 57 slučaju radilo o tučama, (27 PS Jajce, 30 PS D.Vakuf), zatim 37 prekršaja naročito drskog ponašanja (21 PS Jajce, 16 PS D.Vakuf), 18 odbijanje naređenja i omalovažavanja ovlaštenih službenih osoba u vršenju poslova sigurnosti (12 PS Jajce,6 PS D.Vakuf), 26 svađa, vika, nepristojno ponašanje (18 PS Jajce,8 PS D.Vakuf) i 21 prosjačenje ( 17 PS Jajce,4 PS D.Vakuf).

Preostali broj od 17 prekršaja čine ostale prekršaje po Javnom redu i miru (14 PS Jajce,3 PS D.Vakuf), dok je evidentirao 8 prekršaja koji se odnose na nepoštivanje općinske Odluke o radu ugostiteljskih objekata (3 PS Jajce, 5 PS D.Vakuf).

Nadzor i reguliranje prometa

U 2019. godini na putnim komunikacijama pod ingerencijama PU Jajce registrirano je ukupno 344 prometnih nezgoda, što je za 8 ili 2% manje nego u 2014. godini, a u odnosu na 2017. godinu više za 26 ili 8%.

Treba istaknuti da su u sagledavanom razdoblju na putnim komunikacijama pod ingerencijom PU Jajce registrirane 4 prometne nezgode s poginulima (3 na području Donjeg Vakufa, 1 na području Jajca ), a u 2018.godini evidentirane su 2 prometne nezgode s poginulim osobama ( na području Jajca),dok je u usporednom periodu 2017.god.evidentirano 5 prometnih nezgoda s poginulim osobama ( 3 na području Jajca, 2 na području D.Vakufa).

Posljedice prometnih nezgoda i pričinjena materijalna šteta

Dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda sa težim tjelesnim povredama (8 na području Jajce, 4 na području Donjeg Vakufa ). Zabilježeno je 46 prometnih nezgoda s lakše povrijeđenim osobama( 26 u Jajcu, 20 u Donjem Vakufu). Broj ukupno ozlijeđenih osoba manji je 7 ili 8%u odnosu na 2018. godinu i 2017.godinu..

Dogodila se 1 nezgoda sa većom materijalnom štetom (PS Jajce), a s manjom materijalnom štetom dogodilo se 281 prometnih nezgoda (143 u Jajcu, 138 u Donjem Vakufu).

U prometnim nezgodama na vozilima je pričinjena materijalna šteta koja, prema iskazima sudionika – vlasnika motornih vozila, iznosi oko 500.000,00 KM.

Brzina, nepridržavanje odstojanja i alkohol najčešći uzročnici

Analizirajući uzroke nastanka prometnih nezgoda proistječe da se većinom radilo o subjektivnom ljudskom faktoru.

Naime, u razmatranom periodu u 62 ili 18% slučaja uzrok prometnih nezgoda je brza i vožnja neprilagođena uvjetima i stanju ceste, u 51 ili 15% slučaja upravljanje motornim vozilom pod utjecajem alkohola, oduzimanje prvenstva u 8 ili 2% slučajeva, u 8 ili 2% slučajeva pretjecanje, ne držanje propisanog odstojanja u 29 ili 8%, tehnička ispravnost 1 ili 0,3%, dok na ostale razloge otpada 183 ili 53% slučajeva od ukupnog broja evidentiranih prometnih nezgoda na području PU Jajce.

U kontekstu sprovedbe Programa rada PU Jajce za 2019.godine, Plana pojačane kontrole saobraćaja, s ciljem smanjenja broja prometnih nezgoda i njihovih posljedica poginulih sudionika u saobraćaju, te stvaranja optimalnijih uvjeta koji će garantirati veći stepenj sigurnosti svih sudionika u prometu razlikovane su akcije pojačane kontrole prometa, lokalnog i kantonalnog karaktera s nivoa PU i MUP-a.

 

 

 

(Jajce Online)