Analizirajući stanje i kretanje u oblasti javnoga reda i mira na području PU Jajce dolazi se do pokazatelja koji ukazuju na tendenciju značajnog smanjenja slučajeva narušavanja javnoga reda i mira.
Naime, u 2019.god. na području djelovanja PU Jajce evidentirana je ukupno 184 slučaja narušavanja javnoga reda i mira, što je za 58 ili 24% manje nego u 2018. godine, a u odnosu na 2017.godinu manje za 22 ili 16%.

Na području PS Jajce evidentirano je 112 prekršaja, a na području PS Donji Vakuf 72 prekršaja. U izvršenju prekršaja učestvovalo je ukupno 264 osobe (225 osoba počinile su prekršaj na otvorenim prostorima i ulicama, 36 u ugostiteljskim objektima, te 3 na ostalim mjestima), što je za 86 ili 25% manje nego u 2018. godini.

Razmatrajući samu strukturu registriranih prekršaja JRiM-a za koje su nadležnom Sudu podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka ili na licu mjesta uručeni prekršajni nalozi, konstantira se da se u 57 slučaju radilo o tučama, (27 PS Jajce, 30 PS D.Vakuf), zatim 37 prekršaja naročito drskog ponašanja (21 PS Jajce, 16 PS D.Vakuf), 18 odbijanje naređenja i omalovažavanja ovlaštenih službenih osoba u vršenju poslova sigurnosti (12 PS Jajce,6 PS D.Vakuf), 26 svađa, vika, nepristojno ponašanje (18 PS Jajce,8 PS D.Vakuf) i 21 prosjačenje ( 17 PS Jajce,4 PS D.Vakuf). Preostali broj od 17 prekršaja čine ostale prekršaje po Javnom redu i miru (14 PS Jajce,3 PS D.Vakuf), dok je evidentirao 8 prekršaja koji se odnose na nepoštivanje općinske Odluke o radu ugostiteljskih objekata (3 PS Jajce, 5 PS D.Vakuf).

 

 

(Jajce Online)