Policijski službenici organizacijskih jedinica PU Jajce, u 2019.godini, suprotstavljali su se svim vidovima diskriminacije i borili protiv svih oblika obiteljskog nasilja primjenjujući pozitivne zakonske propise, razmjenjujući iskustva i surađujući s drugim mjerodavnim institucijama kao što su: džender centar FBiH, općinski sudovi, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, centri za mentalno zdravlje i nevladine organizacije, educirajući se, učestvujući na konferencijama, upoznavajući javnost na javnim tribinama i pozivajući građane, susjede i same žtrve da prijave svako ispoljeno nasilje bilo fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko.
Sve većom inkriminacijom nasilničkog ponašanja u okviru društva i porodici, koji su prepoznati kroz Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i KZ FBiH, ustanovljeno je da je ova oblast itekako sve više prisutna u našem društvu i porodici.

U 2019.god. prijavljeno je 26 slučaja nasilja u porodici ( 13 PS Jajce, 12 PS Donji Vakuf, 1 OKP PU) za koje su podneseni zahtjevi za izricanje zaštitnih mjera, zabrana približavanja žrtvi i psihosocijalni tretman u 4 slučaja (1 PS Jajce,3 PS D.Vakuf), zabrana približavanja žrtvi 7 slučaja (5 PS D.Vakuf,2 PS Jajce), liječenje o ovisnosti od alkohola u 1 slučaju ( PS Jajce) i udaljenje iz kuće-stana u 5 slučaja ( 4 PS Jajce, 1 PS D.Vakuf). U 19 slučaja podneseni su „izvještaji i počinjenom KD „ Nasilje u porodici“ ( 10 PS D.Vakuf, 8 PS Jajce, 1 OKP PU).

Prema statističkim pokazateljima najčešći nasilnici su:

  • muž prema ženi , 13 slučaja ( 7 PS Jajce, 6 PS Donji Vakuf)
  • otac prema djetetu , 2 slučaja ( PS Jajce)
  • majka prema djetetu, 6 slučaja (4 PS Jajce, 2 D.Vakuf)
  • sin prema ocu, 1 slučaj ( PS Jajce)
  • vanbračna zajednica, 1 slučaj ( PS D.Vakuf)
  • sin prema majci, 2 slučaja ( PS Jajce)
  • svekrva prema snahi, 1 slučaj ( PS D.Vakuf)
    Broj slučajeva nasilja u porodici u 2019.godini veći je za 4 ili 18% u odnosu na 2018. i 2017.godinu.

Samoubistva i nesretni slučajevi

U izvještajnom periodu na području PU Jajce zabilježeno je 5 slučaja samoubistava ( 2 na području PS D.Vakuf, 3 na području PS Jajce) i 1 pokušaj samoubistva ( na području PS D.Vakuf), dok su u 2018. godini registrirana 3 samoubistva (na području PS Jajce)i 2 pokušaja samoubistva ( na području PS D.Vakuf), a u 2017. godini registrirana su 4 samoubistva (3 na području PS Jajce i 1 na području PS D.Vakuf).

Veći broj požara, bez evidentiranih slučaja eksplozija

U izvještajnom periodu na području PU Jajce evidantirana su ukupno 15 požara (6 na području PS Jajce, 9 na području PS Donji Vakuf), dok je u 2018. godini registrirano 10 požara (6 u Jajcu, 4 u Donjem Vakufu), a u 2017. godini registrirano je 13 požara (7 u Donjem Vakufu, 6 u Jajcu).

U 2019. godini na području PU nije bilo registriranih eksplozija, kao ni u 2018.i 2017. godini.

 

 

(Jajce Online)