Ne trebaju nama međunarodne studije i istraživanja da bismo shvatili koliko je i kakvo znanje naše djece. Sva djeca su stavljena u isti koš i niko ne vodi računa o njihovim interesovanjima i talentima.

U našem sistemu to je prepušteno dobroj volji nastavnika, a njihov stav je da su potplaćeni i za ovo što rade. Od nastavnika koji smatraju da su potplaćeni, koji rade u dvije-tri škole da bi ostvarili normu, od nastavnika koji godinama realizuju ideje brojnih ministara, pomoćnika, koordinatora iako se sa većinom ideja ne slažu, ne može se ni očekivati da prepoznaju talenat u matematici, fizici, umjetnosti, stranim jezicima i da se bave njihovim njime.

Očekivanja i realnost

Ali, roditelji očekuju, s pravom ili bez njega, da se djetetu koje gradivo prelazi u hodu, djetetu kojem je većinu časa dosadno, ponudi nešto drugačije, novo, naprednije. Nažalost, očekivanja i realnost nisu isto.

Među prvim mjerama koje je najavila Vlada, odnosno ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS-a Zineta Bogunić, bilo je osnivanje centra izvrsnosti za nadarene i talentovane učenike osnovnih i srednjih škola. Međutim, o centru se samo priča, realizacije nema. U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS-a nisu ni nakon skoro mjesec čekanja našli za potrebno da odgovore na pitanja na koji način će centar raditi, birati učenike sa kojima će raditi, šta aktivnosti centra podrazumijevaju, kakav rad sa djecom, po kojim programima, koliko novca je za ove aktivnosti planirano u budžetu za 2020, ko i na koji način će birati nastavnike za rad sa nadarenom djecom i da li mi uopće imamo talentovanu djecu? Djeca, a posebno ona talentovana, ne zanimaju Ministarstvo.

I jedan od zastupnika u Skupštini KS-a je tražio odgovore na pitanja u vezi s osnivanjem centra izvrsnosti, te su iz Ministarstva kratko objasnili da je u programskim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a predviđeno formiranje centra izvrsnosti za nadarene i talentovane učenike osnovnih i srednjih škola.

– S tim u vezi, a u skladu sa finansijskim sredstvima koja budu na raspolaganju Ministarstvu, u toku 2020. planiramo pokrenuti aktivnosti na osnivanju centra izvrsnosti, naveli su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a.

I dok se sve čeka i nagađa, na svu sreću, još ima onih koji se bave djecom, koji žele iz djece izvući ono najbolje, koji pronalaze načine da talentima ponude nešto drugačije. Među takvima su uglavnom nevladine organizacije i udruženja.

– Otkako naše udruženje organizira Školu matematike za rad sa nadarenim učenicima, u posljednje tri godine, od ukupno 42 medalje koje su predstavnici BiH osvojili na međunarodnim svjetskim, evropskim i balkanskim matematičkim takmičenjima, čak 41 medalju su osvojili polaznici naše škole. Udruženje matematičara KS-a okuplja veliki broj matematički nadarene i općenito inteligentne djece. Radimo sa djecom od sedmog razreda osnovne škole, pa do završnog razreda srednje, a pri Udruženju djeluje i Škola matematike 2+2 za najmlađe uzraste osnovaca. Svakog vikenda okupimo oko 150 nadarene djece iz svih krajeva BiH koji pohađaju nastavu iz raznih oblasti matematike i rješavaju izazovne zadatke. Oni se u našoj školi pripremaju za domaća i međunarodna matematička takmičenja i ostvaruju zapažene rezultate, kazao nam je Zenan Šabanac, predsjednik Skupštine Udruženja matematičara KS-a.

image
GIMNAZIJA OBALA RADI SA TALENTOVANIM UČENICIMA

 

U Udruženju matematičara KS-a ističu da su postojali sporadični slučajevi rada sa matematički nadarenom djecom u nekim školama u KS-u, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona. Međutim, tih aktivnosti je sve manje. Stoga je Udruženje matematičara prije tri godine pokrenulo Školu matematike za nadarene učenike i iz godine u godinu raste broj učenika koji je pohađaju.

– Talenat nije teško prepoznati, bar kad je u pitanju matematika. Međutim, da bi se talenat iskoristio u punom kapacitetu, odnosno dodatno razvio, potrebno je predano i kontinuirano raditi sa takvim učenicima. Nastavnici često nemaju vremena da se dodatno posvete nadarenim učenicima. Kada je u pitanju takmičarska matematika, ona postaje sve zahtjevnija i ako nastavnici ne prate korak sa vremenom i trendovima u toj oblasti, nisu ni u stanju da pomognu takvim učenicima. Postojeći nastavni plan i program je nedostatan da pokrije sve oblasti koje su aktuelne. Naše udruženje u tu svrhu odabire kao predavače u Školi bivše uspješne takmičare koji su u stanju da budu podrška novim generacijama. Također, u radu sa nadarenim učenicima angažiran je i dio nastavnika i saradnika sa Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta. Zasluge, naravno, pripadaju najviše učenicima, koji su spremni da odvoje svoje slobodno vrijeme i posvete se razvoju svoje nadarenosti kroz dodatna predavanja i vježbe. Spomenimo i roditelje koji također pružaju podršku svojoj djeci i našem udruženju, na čemu smo im zahvalni, dodao je Šabanac, koji smatra da u ovom trenutku ne treba upirati prstom u krivce za aktuelno stanje i rezultate, nego poduzimati konkretne akcije da se stanje promijeni.

U Udruženju matematičara KS-a su čuli iz medija o inicijativi osnivanja centra, ali još nisu dobili nikakve dodatne informacije.

– Pohvalno je što se razmišlja o sistemskoj podršci nadarenim učenicima. Može se očekivati da će resorno ministarstvo kontaktirati strukovna udruženja i fakultete pri formuliranju programa rada, identifikaciji nadarene djece, izbora i obuci stručnog kadra koji će raditi sa nadarenom djecom i sl. Naše udruženje stoji na raspolaganju za buduću saradnju i podršku centru, zaključio je Šabanac.

Dostupnost

Rezultati članova Udruženja matematičara KS-a govore o kvaliteti njihovog rada sa djecom. Još nekoliko udruženja, među kojima je i Društvo fizičara, bavi se djecom na sličan način, ali najtužnije je što ovakva vrsta rada sa učenicima nije dostupna svima podjednako.

Sve ove dodatne aktivnosti se plaćaju. Jasno je da se zauzvrat dobije mnogo, ali nisu sva djeca u mogućnosti priuštiti dodatne časove ili dolaziti iz udaljenih krajeva KS-a ili BiH u Sarajevo kako bi njihov talenat došao do izražaja.

Gimnazija Obala je jedna od rijetkih škola u kojoj je Nastavničko vijeće u dogovoru sa Vijećem učenika i Vijećem roditelja pokrenulo osnivanje Centara za talentovane i nadarene učenike, potaknuti lošim rezultatima PISA istraživanja.

– Sudjelovati mogu svi učenici naše škole, a posebno oni koji su do sada pokazali izvrsne rezultate u različitim predmetima. Neki učenici i mentori su već i počeli s radom. Učenik i mentor iz oblasti informatike su nam na početku rada Centra poklonili formiranu grupu za komunikaciju između roditelja-učenika-profesora, kao i prigodne stikere za Viber aplikaciju, rekao je direktor škole Benjamin Hedžić.

 

 

(oslobodjenje.ba)