Dana 08.01.2020. godine u Velikoj sali Općine Jajce održana je javna rasprava po predmetu: Istraživanje i eksploatacija kamenog materijala na lokalitetu „ GROJIT “ Općina Jajce

Privredno društvo BH 4 d.o.o. Jajce, zastupano po direktoru Sejadu Hodžiću, podnijelo je 26.12.2019. godine zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju kamenog materijala. Prije nego li se Općinsko vijeće izjasni po ovom zahtjevu, obveza je prethodno provesti javnu raspravu.

Priliku za iznijeti svoje mišljenje o ovom zahtjevu imali su svi pozvani, od predstavnika institucija i organizacija, mjesnih zajednica s područja Općine Jajce, nevladinih organizacija, kao i svih zainteresiranih građana.

Odaziv na ovu raspravu bio je velik, brojni mještani naselja Kamenica, Bravnica i Dolabija došli su iznijeti svoj stav.

Mještani navedenih naselja protiv su izgradnje kamenoloma na ovoj lokaciji! Opravdano negoduju jer mnogi od njih u blizini imaju nasade i bave se ekološkom proizvodnjom, koju bi ugrozila prašina planiranog kamenoloma. Miniranja u kamenolomu ugrozila bi i rezervoar vode za kućanstva u blizini, a buku i opasnost od urušavanja i ne treba posebno naglašavati.

Podsjetimo da su isti stav imali i mještani susjednih mjesnih zajednica, budući da je nedavno na Općinskom vijeću odbijen raniji zahtjev istog investitora za davanje prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka, tada za lokalitet Bage.

Građani Jajca imali su priliku u zadnjih nekoliko godina svjedočiti kvaliteti izvođenja radova navedenog investitora. Procijenite i sami, ali na terenu je vrlo dobro vidljivo da su ceste uže gradske jezgre, ali i svi već asfaltirani putovi za koje je izvođač bila firma BH4 – u katastrofalnom stanju!

Općina Jajce proračunom je u tekućoj 2020. godini predvidjela i značajno kreditno zaduženje, upravo kako bi se između ostalog popravila i šteta na putovima i asfaltirale nove dionice. Da li je baš slučajnost da firma koja se bavi tim poslovima sada uporno traži lokalitet za iskorištavanje kamena, a investitor sam izjavljuje kako planira raditi asfaltnu bazu? Procijenite sami i to koliko bismo s istim izvođačem opasno naštetili svima nama i skupo platili loše radove!

Na redu je Općinski načelnik, odnosno Služba gospodarstva koja će uputiti svoje mišljenje Općinskom vijeću i nadamo se uvažiti ovaj demokratski izneseni stav građana, te da će vijeće u skladu s voljom građana tako i glasati, prenosi portal Volim Jajce.

 

 

(Volim Jajce)