Općina Jajce objavljuje poziv za Javnu raspravu na temu: Istraživanje i eksploatacija kamenog materijala na lokalitetu „ GROJIT “ Općina Jajce
Javna rasprava će se održati se 8.1.2020.godine, srijeda, u Velikoj sali Općine Jajce sa početkom  u 11:00 sati.

Poziv za javnu raspravu i program Javne rasprave preuzmite ispod teksta.