Oprezno vozite: Na ovim lokacijama danas su smješteni radari
U cilju što sigurnijeg saobraćanja u BiH se osim stacioniranih svakodnevno se postavljaju i nestacionirani radari stoga prije nego krenete na put provjerite gdje se nalaze nestacionirane radarske kontrole.

Iz BIHAMK-a poručuju građanima da budu oprezni i obrate pažnju na uvjete na cesti.

Nestacionarni radari, prenosi Avaz.ba.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

PS Centar

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS CENTAR

08:00 do 15:00 sati Blatuša

16:30 do 23:00 sati Drivuša

00:00 do 02:00 sati Hece

PS Kakanj

Najavljene radarske kontrole za 15.12.2019. –

PS KAKANJ

10:00 do 12:00 sati regionalni put, Bajrak

12:00 do 14:00 sati A-1 tunel

14:30 do 16:00 sati regionalni put, Bilješevo

16:00 do 18:00 sati regionalni put, Donji Tičići

PS Tešanj

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS TEŠANJ

08:00 do 14:30 sati Mravići (raskrsnica u blizini doo Elf)

16:00 do 21:00 sati Matuzići (ZC Bingo)

23:00 do 01:00 sati Šije (borovi)

PS Maglaj

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS MAGLAJ

08:00 do 14:30 sati Kosova

16:00 do 21:00 sati Liješnica

22:00 do 01:00 sati Jelovac

PS Visoko

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS VISOKO

10:00 do 11:30 sati lokalni put Visoko-Podvinci, Malo Čajno

13:30 do 15:30 sati ulica Mule Hodžića

15:30 do 17:30 sati ulica Gornje Rosulje

19:00 do 20:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Muhašinovići

21:00 do 23:00 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča

23:00 do 01:30 sati Arnautovići

PS Žepče

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS ŽEPČE

08:00 do 14:00 sati Papratnica

16:00 do 21:00 sati Tatarbudžak

21:00 do 24:00 sati Goliješnica (BP Sliško)

PS Olovo

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS OLOVO

08:00 do 12:00 sati M-18 Tuzlanska

12:30 do 16:00 sati M-18 Dolovi

KANTON SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Safeta Zajke, Rajlovac

10:30 do 11:30 sati u ulici Džemala Bijedića, Ilidža

11:00 do 12:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

20:00 do 21:00 sati u ulici Alipašina

21:30 do 23:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

TUZLANSKI KANTON

Nestacionarni radari

PS Zapad

Najavljene radarske kontrole za 15. 12.2019. –

PU TUZLA – PS ZAPAD

08:30 do 10:30 sati M-4 Bukinje

12:00 do 14:00 sati M-18 Dobrnja

19:30 do 21:30 sati ulica M.T.Uče

PS Doboj Istok

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS DOBOJ ISTOK

07:00 do 19:00 sati M-4 Brijesnica Velika

15:00 do 17:00 sati M-4 Brijesnica Velika

PS Gradačac

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS GRADAČAC

06:30 do 08:00 sati M-1.9 Sarajevska

14:30 do 16:30 sati M-1.9 Lukavac D.

PS Čelić

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS ČELIĆ

13:00 do 14:00 sati Lukavica

15:00 do 16:00 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“

PS Lukavac

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS LUKAVAC

03:00 do 05:00 sati M-4 Bistarac

12:15 do 13:30 sati M-4 Devetak

14:30 do 16:00 sati M-4 Gnojnica Polje

16:10 do 17:00 sati M-4 Puračić

17:40 do 18:30 sati M-4 BP Junuzović Kopex

20:00 do 21:00 sati M-4 Puračić BP Nasko

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Nestacionarni radari

PS Travnik

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati Nova Bila

10:30 do 12:00 sati Turbe (Karaulska cesta)

13:00 do 14:00 sati Šešići

14:30 do 15:30 sati M-5 Kalibunar

PS Vitez

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati ulica Kralja Tvrtka

12:00 do 16:00 sati R-441 Dubravica

PS Bugojno

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Slobode

10:00 do 11:30 sati ulica Armije BiH

12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi

PS Donji Vakuf

Najavljene radarske kontrole za 15.12.2019. –

PS DONJI VAKUF

08:30 do 10:30 sati Titova ulica

11:30 do 13:30 sati Oborci

PS Gornji Vakuf

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati Ploča

12:00 do 13:00 sati ulica Vrbaska

15:00 do 16:00 sati Duratbegović Dolac

PS Jajce

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 Lučina

19:30 do 21:00 sati M-16 Zastinje

PS Busovača

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019 –

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće

10:30 do 12:00 sati ulica 1 mart/ožujak

12:00 do 13:30 sati Polje

20:00 do 21:00 sati ulica 1 mart/ožujak

21:00 do 22:00 sati Kaonik

22:00 do 23:00 sati Gavrine kuće

23:00 do 00:00 sati ulica N.Š. Zrinski

00:00 do 01:00 sati Polje

PS Kiseljak

Najavljene radarske kontrole za 15. 12. 2019. –

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Bilalovac

12:00 do 14:30 sati Brestovsko

BRČKO DISTRIKT

06:00 do 10:00 sati Cerik-Dubrave

13:00 do 16:00 sati Donji Rahić-Ulice-Vitanovići

16:00 do 18:00 sati Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje

20:00 do 23:00 sati Gornji Rahić-Maoča

(Srednjabosna.com)