Rak dojke pogađa jednu od osam žena tokom života. Iako je učestalost raka dojke kod žena bijele rase veća, u posljednjim godinama stopa raka dojke među ženama crne rase je povećana. Zbog toga naučnici rade na otkrivanju svih faktora rizika koji su povezani s rakom dojke.

Studija koja je nedavno objavljena bila je fokusirana na proizvode za kosu. Konkretno, istraživači su istraživali boju za kosu i hemikalije koje se koriste za trajno ili djelomično ravnanje kose.

I ranijih godina studije su pokazivale da bi proizvodi za kosu mogli biti povezani s rakom dojke. Naime, proizvodi za kosu sadrže više od pet hiljada hemikalija s mutagenim i endokrinim poremećajima.

Starije studije su pokazale da određene hemikalije u boji za kosu mogu izazvati tumore u mliječnim žlijezdama štakora. Međutim, kada je riječ o ljudskoj populaciji nisu imali relevantne podatke.

Zbog toga su autori novog istraživanja odlučili uključiti i hemikalije za ispravljanje kose. Važno je napomenuti kako ove hemikalije za ispravljanje kose pretežno koriste žene afričkog porijekla. Tokom studije su praćene 50.884 žene u dobi od 35 do 74 godine. Naučnici su pratili žene u prosjeku osam i po godina.

Otkrili su da su žene koje su redovno koristile boju za kosu svaki mjesec imale devet posto više rizika da dobiju dobiti rak dojke u poređenju s onima koje nisu farbale kosu. Uočeno je kako žene crne boje kože u manjem postotku farbaju kosu od bjelkinja, no da će, ako se farbaju, vjerovatnije dobiti rak.

Žene bijele rase koje su koristile trajnu boju svakih pet-osam sedmica imale su rizik od osam posto da dobiju rak, dok je kod tamnoputih žena taj procenat 60 posto.

Autori studije nisu otkrili značajne veze između karcinoma dojke i upotrebe polutrajnih ili privremenih boja.

Kada su istraživali hemijska sredstva za ispravljanje kose, zaključili su da žene koje su ih koristile svakih pet-osam sedmica imaju 30 posto povećan rizik od raka dojke. U ovom slučaju, nije bilo značajnih razlika između bijele i crne rase, iako je važno napomenuti da tamnopute žene koriste ove proizvode češće.

Međutim, treba napomenuti da je studija uočila povezanost, a ne uzrokovanje raka dojke.

(klix)