Obavještavamo građane Jajca da se, zbog izvođenja radova na izgradnji sistema odvodnje otpadnih voda, obustavlja saobraćaj u ulici Florijana Matekala. Obustava će trajati u periodu od 6.12.2019. godine do 10.12.2019. godine. Saobraćaj se, za vrijeme izvođenja radova, preusmjerava na alternativni pravac Peratovci – Carevo Polje.
Molimo građane za razumjevanje.
(opcina-jajce.ba)