Reinhard Priebe predstavio je danas nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u Bosni i Hercegovini, u sklopu kojeg je ogromno poglavlje posvećeno Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).

Reinhard Priebe predstavio je danas nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u Bosni i Hercegovini, u sklopu kojeg je ogromno poglavlje posvećeno Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).

“Posljednjih godina VSTV je i sam postao dio problema. Ozbiljni prekršaji pravde postali su očigledni zbog nedostatka liderskih kapaciteta, navoda o politizaciji i sukoba interesa, neučinkovite organizacije, nedovoljnog dosega i transparentnosti i, na kraju, zbog neuspjeha provedbe reformi”, navodi se u Izvještaju.

1. Moć u službi politike

Građani i članovi pravosudne zajednice VSTV često percipiraju, upozoravaju nezavisni eksperti, kao središte moći u rukama osoba koje služe interesima njihovih političkih pokrovitelja.

“Postupak izbora članova VSTV-a mora se revidirati. Trenutno se izbor članova VSTV-a oslanja na složeni sistem etničkih i rodnih kvota, kao i na zastupljenost različitih grana i nivoa pravosuđa iz svih dijelova zemlje”, stoji u Izvještaju.

2. Nikad provedeni postupak

Javnost su, upozorava se u Izvještaju, uzdrmale optužbe za korupciju protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije i navodi o manipulacijama prilikom imenovanja i vođenja disciplinskih postupaka.

“Nije pokrenuta nikakva disciplinska disciplinska istraga protiv predsjednika VSTV-a. Izgubljena je važna šansa za presedan. To je nanijelo duboku reputacijsku štetu instituciji”, navodi se u Izvještaju.

3. Zakon o VSTV-u

VSTV se, prema navodima u Izvještaju, nije uspio dokazati kao institucija koja je u službi pravosuđa i potrebne su ozbiljne reforme i radikalna promjena ponašanja.

“Pokušaji reforme Zakona o VSTV-u političari opstruiraju skoro desetljeće. Posljednja inicijativa da se donese za novi Zakon o VSTV-u nije rezultirala konkretnim radnjama Ministarstva pravde BiH od jula 2018. Radna skupina, osnovana u tu svrhu, nikada se nije sastala”, stoji u Izvještaju.

4. Neetnički pristup napredovanja

Trebalo bi da se prilikom imenovanja i napredovanja u karijeri sudija i tužilaca, navode eksperti, slijedi neetnički pristup temeljen na zaslugama.

“Problem etničkog pristupa na rang listama posebno je akutan u slučaju predsjednika suda i glavnih tužitelja. Iako je opća zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih ustavni princip, prevladavajući standard za sudsko imenovanje trebao bi biti onaj po zasluzi”, navodi se u Izvještaju.

5. Podvrgavanje ocjenama

Sudije i tužitelji, stoji u Izvještaju, moraju biti podvrgnuti ocjenjivanju njihovog rada. Dosadašnji sistem se previše oslanjao na kvantitativne kriterije i statistiku.

“Postoje očite poteškoće s prijelazom na novi sistem vrednovanja koji se temelji na kvalitetu. Reforme podrazumijevaju mnogo više naglaska na istinskom kvalitetu koji je uravnotežen s kvantitetom”, smatraju nezavisni eksperti.

6. Poboljšanje kvaliteta pravosuđa

Inicijative VSTV-a za poboljšanje kvaliteta pravosuđa moraju se konsolidirati i proširiti.

“Inicijativa VSTV-a za uvođenjem mentorstva u sudovima i tužiteljstvima visokih nositelja pravosudnih dužnosti mora se nastaviti. Nedavno usvojeni Kriteriji za ocjenu učinka koji treba da povećaju kvalitet sudskih odluka moraju se pažljivo pratiti i po potrebi poboljšati”, navode eksperti.

7. Odgovorno obavljanje dužnosti

Stručnjaci su konstatovali u izvještaju kako je neprihvatljivo odlaganje donošenja važnih odluka zato što članovi VSTV-a ne prisustvuju sjednicama.

“Odgađanje važnih odluka zbog opetovanog odsustva članova s dužnosti, uključujući vodstvo i članove s punim radnim vremenom, i odlaganje dužnosti VSTV-a u korist drugih aktivnosti nije prihvatljivo”, stoji u Izvještaju.

8. Povećanje transparentnosti

Rad VSTV-a zahtijeva značajno povećanje transparentnosti. Namjere VSTV-a o pravosudnim reformama ili novim praksama treba da budu dio šire rasprave s pravosudnom zajednicom.

VSTV bi trebao hitno usvojiti strategiju komunikacije i smjernice o odnosima s medijima kako bi se premostio jaz između nositelja pravosudnih funkcija i građana.

9. Strogo poštivanje zakona

Obnašanje javne dužnosti u pravosudnom sistemu, na bilo kojem nivou, zahtijeva da nositelj pravosudne funkcije strogo poštuje zakonske i etičke norme, djeluje u okviru svog mandata i u javnom interesu.

“Građani ne vjeruju pravosuđu zbog percipirane korupcije i sukoba interesa. Takvo ponašanje, posebno na vrhu pravosudnog sistema, daje loš primjer i također širi klimu nesigurnosti i frustracije među građanima”, kategorični su eksperti.

10. Izjave o imovini sudija i tužilaca

Eksperti navode da je postojeći sistem prikupljanja izjava o imovini nosilaca pravosudnih funkcija na papiru, bez ikakve provjere, potpuno besmislen.

“Neophodno je omogućiti potpunu primjenu Pravilnika o deklaraciji imovine, koji je VSTV usvojio 2018. godine, kako bi obuhvatili sve nositelje pravosudnih dužnosti bez iznimke i na sve rukovodeće položaje u pravosudnim tijelima”, stoji u Izvještaju.

Klix.ba