Državni parlamentarci sutra će imenovati Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Uprkos imenovanju Tegeltije, sve do imenovanja novih ministara, na funkciji predsjednika bh. vlade zadržat će se Denis Zvizdić.

Državni parlamentarci sutra će imenovati Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Uprkos imenovanju Tegeltije, sve do imenovanja novih ministara, na funkciji predsjednika bh. vlade zadržat će se Denis Zvizdić.

To znači da će BiH do konstituisanja novog saziva Vijeća ministara BiH imati dva premijera.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će potvrditi odluku Predsjedništva BiH kojom je SNSD-ov funkcioner Zoran Tegeltija imenovan za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

On će na ovoj poziciji naslijediti Denisa Zvizdića koji će u ovom mandatu nastaviti svoj politički angažman kao član rukovodstva Zastupničkog doma PSBiH, a koji se u skladu sa zakonskim propisima još uvijek nalazi i na poziciji državnog premijera.

Zvizdić će dužnost šefa bh. vlade nastaviti obnašati sve dok se ne konstituiše novi saziv Vijeća ministara BiH. U periodu od dana imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH pa do dana imenovanja ministara i zamjenika državnih ministara, Bosna i Hercegovina imat će dva državna premijera – predsjedavajuće Vijeća ministara: Denisa Zvizdića i Zorana Tegeltiju.

Naime, Zakon o Vijeću ministara BiH u članu 9. jasno navodi da predsjedavajući Vijeća ministara BiH stupa na dužnost nakon što njegovo imenovanje odobri
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Međutim, Zakon o Vijeću ministara BiH također u članu 11.a. precizira da se smatra da je Vijeće ministara BiH uspostavljeno i operativno kada se ispune sljedeći uvjeti: a) da je predsjedavajući Vijeća ministara imenovan i potvrđen sukladno zakonu i b) da je broj ministara i zamjenika ministara koji su imenovani i potvrđeni sukladno zakonu dovoljan za osiguranje da Vijeće ministara može održavati sjednice i donositi odluke ili
postupati u skladu s ovim zakonom.

“Dok Vijeće ministara BiH ne bude uspostavljeno i operativno u skladu sa stavkom 1. ovog članka, dotadašnje Vijeće ministara BiH ostaje u tehničkom mandatu”, piše u Zakonu o Vijeću ministara BiH.

Sve do izbora novih državnih ministara i zamjenika Zoran Tegeltija neće imati nikakve zakonske ovlasti u smislu institucionalnih procesa, ali će ostvariti pravo na korištenje službenog vozila i policijsku zaštitu pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Tegeltija ima zakonski rok od najviše 35 dana, od dana kada Zastupnički dom PSBiH potvrdi njegovo imenovanje da imenuje ministre i zamjenike ministara i traži od Zastupničkoga doma PSBiH potvrdu imenovanja.

Kako smo ranije pisali, prvo će uslijediti političke konsultacije, zatim zvanično predlaganje imena ministara i zamjenika, nakon toga je potrebno da SIPA i CIK BiH izvrše sigurnosne provjere, zatim da Komisija za imenovanje Vijeća ministara BiH zakaže sjednicu na kojoj će izdati preporuku za imenovanje, nakon toga da zasjeda Kolegij Zastupničkog doma PSBiH i da zakaže sjednicu te u konačnici da Zastupnički dom PSBiH potvrdi imenovanje novog saziva državne vlade.

Klix.ba