Iz Ambasade Ruske Federacije u BiH nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira (PIC) saopćili su da se nisu složili sa donesenim kominikeom.

Iz Ambasade Ruske Federacije u BiH nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira (PIC) saopćili su da se nisu složili sa donesenim kominikeom.

“Nismo smatrali mogućim da podržimo veliki dio ocjena i poruka u dokumentu, ne dijelimo stavove naših partnera u Upravnom odboru o situaciji u zemlji, ne slažemo se s njihovim stavovima koji su, prema našem mišljenju, pristrasni, ne uzimaju u obzir stvarnu situaciju u zemlji, i otvoreno prećutkuju zaista aktuelne probleme. Dokument koji nismo podržali ne doprinosi unapređivanju unutrašnjeg političkog dijaloga u zemlji te procesa pomirenja. Suprotno, pristrasnost ovog kominikea, pogrešno tumačenje razloga i posljedica unutrašnjih političkih neslaganja još viša otežavaju samo po sebi komplikovan proces traženja načina osiguranja međuetničkog pomirenja”, poručili su u pismu nakon sjednice.

Sa svoje strane pozdravili su konkretne korake radi što skorijeg završetka procesa formiranja Vijeća ministara.

“Nažalost više od godinu dana od općih izbora 2018. godine bilo je uzalud izgubljeno na ovo isključivo tehničko pitanje. Očigledno je da vještačko uslovljavanje koje nema nikakvih veza sa suštinom tog procesa previše koštalo državu, njene narode i državljane. Računamo da toliko potrebne socijalne i ekonomske reforme za dobrobit društva bit će nastavljene čim bude počeo raditi novi saziv Vijeća ministara. Pozivamo da budu preduzeti dodatni napori radi formiranja vlasti u Federaciji BiH na temelju izražene volje naroda te u skladu sa njihovim ravnopravnim interesima”, istaknuto je u saopćenju za javnost.

Dodaju da žale zbog “selektivnog pristupa partnera prema poštovanju osnovnih temelja Općeg okvirnog mirovnog sporazuma”.

“Ne možemo prihvatiti vještačku težnju ka centralizaciji i unitarizaciji države, što je u suprotnosti sa logikom Ustava i voljom naroda BiH. Ubjeđeni smo da ne postoji alternativa dejtonskim postulatima jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta uz njihova široka ustavna ovlašćenja kao i dijalogu, kompromisu i konsenzusu između njih. Upravo njihovo sprovođenje smatramo kao osnov za čvrsti mir, stabilnost te svestrani razvoj u Bosni i Hercegovini”, poručuju iz ruske ambasade.

Oni zaključke NSRS-a od 11. novembra ne smatraju problematičnim.

“Očigledno je da parlament entiteta ima i pravo i obavezu da razmatra pitanja koja su značajna za Republiku Srpsku. Nažalost, naši partneri u Upravnom odboru nisu našli hrabrost da na pravi način kvalificiraju Deklaraciju Kongresa SDA od 14. septembra, smatrajući da je bolje da prećute taj antidejtonski čin, koji je zapravo izazvao takvu reakciju Republike Srpske”, dodali su.

Smatraju da Upravni odbor nije nadležan za razmatranje takvih pitanja kao što institucionalni aspekti vanjske ekonomske migracije.

“Nema sumnje da je kriza praćena hiljadama migranata, sa kojom se BiH suočava zadnjih nekoliko godina, vještački izazvana i vezana prije svega za odsustvo želje Evropske unije da objektivno procijeni uzroke nastale situacije i predlaže realna rješenja za izlazak iz krize. Smještaj ekonomskih migranata u BiH kojima je Evropska unija već dozvolila da prođu kroz svoju teritoriju prije nego su oni stigli na područje Bosne i Hercegovine, nije rješenje tog pitanja. Mi smo zabrinuti zbog ozbiljnih problema koja kriza stvara za lokalno stanovništvo. Ne dijelimo tezu o tome da BiH ima obavezu da snosi svoj dio tereta: konačna destinacija migranata jeste Zapadna Evropa, a ne Bosna i Hercegovina”, dodali su.

Žale jer, kako su naveli, međunarodna zajednica u BiH iz godine u godinu prikazuje sve manje jedinstva o pitanju implementacije Mirovnog sporazuma koji ostaje bezalternativni temelj za funkcionisanje BiH.

“Njegovo vještačko podmetanje uz druge, nametnute izvan i neprovjerene recepte je kontraproduktivno”, stoji u pismenom obraćanju iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.

Klix.ba