Inspekcijski nadzor u slučaju imenovanja ambasadorke BiH u Republici Češkoj
zatražio je zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a ne ministar Igor Crnadak niti Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Inspekcijski nadzor u slučaju imenovanja ambasadorke BiH u Republici Češkoj
zatražio je zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a ne ministar Igor Crnadak niti Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Ovo je večeras saopćeno nakon prvobitno odaslanog saopćenja za javnost Ministarstva vanjskih poslova o tome da je Ministarstvo zatražilo da Upravni inspektorat ispita zakonitost cjelokupnog procesa imenovanja Martine Mlinarević-Sopta kao ambasadorice BIH u Češkoj

“Zamjenik ministra je dopis Ministarstvu pravde BiH u kojem traži inspekcijski
nadzor sačinio u skladu sa svojim ingerencijama, ali se radi o njegovoj ličnoj
inicijativi. Ministarstvo je u slučaju ovog imenovanja postupilo po odluci Predsjedništva BiH o imenovanju ambasadora, čija je to isključiva ustavna nadležnost. MVP BiH smatra da nijedna institucija nema nadležnost da onemogućava ili usporava Predsjedništvo BiH u izvršavanju svojih obaveza u skladu sa Ustavom BiH”, naveli su iz MVP-a.

Nakon svih provedenih procedura, dodaju, ambasadorka Martina Mlinarević Sopta dobila je agreman od Republike Češke, a po pitanju nesaglasnosti njenog stepena obrazovanja i Pravilnika o sistematizaciji u MIP BiH sačinjena je zabilješka koja je dostavljena Predsjedništvu BiH.

“Nesporazum u vezi sa adresom sa koje je prijava poslana nastao je u internoj
komunikaciji unutar Ministarstva. U prilogu saopštenja nalazi se dopis zamjenika ministra Josipa Brkića Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde BiH”, saopćeno je.

Klix.ba