Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine Stanimir Elez na suđenju Ramizu Drekoviću govorio je o svojim saznanjima i događajima iz maja i juna 1995. godine u Kalinoviku.

Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine Stanimir Elez na suđenju Ramizu Drekoviću govorio je o svojim saznanjima i događajima iz maja i juna 1995. godine u Kalinoviku.

On je u tom periodu bio ljekar opće prakse i radio je u Domu zdravlja Kalinovik. Kako je kazao, boravio je i na liniji sa Vojskom RS-a, po naredbi načelnice Saniteta RS-a.

Elez nije kazao u kojoj jedinici je bio i pomagao, ali se prisjetio događaja iz 3. juna 1995. godine. Pričao je o ranjavanju maturanata osnovne škole. Među njima je i Stanislava Koprivica koja je smrtno stradala.

Svjedok je na upit advokata Mirsada Crnovršanina o smrti Koprivice potvrdio da se samo postupkom obdukcije može utvrditi uzrok smrti kod poginule. Međutim, odbukcija tijela Koprivice nikada nije vršena, tako da su ranjavanje i sam uzrok smrti ostali potpuno nerazjašnjeni s obzirom da svjedok nije bio na mjestu ranjavanja.

Elez je također govorio i o tri granate koje su taj dan pale na Kalinovik.

“Nakon tog 3. juna iz Kalinovika su skoro svi otišli. Ostao sam ja i nekoliko sestara”, kazao je Elez, piše Patria.

On je na sud došao sa fasciklom te priznao da je, nakon što je dao izjavu u Ambasadi BiH u Beogradu, došao u Kalinovik te iz Doma zdravlja uzeo dokumente kako bi “osvježio pamćenje”. Zbog ovoga je odbrana Drekovića tražila da se prekine saslušanje ovog svjedoka, ali je Sudsko vijeće, kojim presjedava Staniša Gluhajić odbilo takvu mogućnost.

Inače, svjedok Elez sada radi u Novom Beogradu gdje i živi.

Odbrana je ponovo skrenula pažnju da im nije dopušten uvid u arhiv i dokumentaciju te su u neravnopravnom položaju.

Braniocu Kadriji Koliću svjedok je potvrdio da se iza škole nalazio heliodrom gdje su slijetali helikopteri Vojske RS-a, kao i da je bilo vojske u Kalinoviku i različitih jedinica, ali se nije mogao sjetiti njihovih naziva.

Potvrdio je i da je pomagao pripadnicima Vojske RS-a iz Krajine koji su nastradali od pješadijske mine, ali nije mogao potvrditi navode advokata da su tu minu postavili pripadnici Vojske RS.

Na pitanje advokata Mirsada Crnovršanina o ranjavanju Tošovića, svjedok Elez je kazao da se ne sjeća ko su “oni koji su ga dovezli”.

Kada je riječ o granatiranju Elez je istakao da je to bilo s proljeća 1995. godine svakih pet do šest dana jednom do dva puta.

Naredno ročište u ovom predmetu je 3. decembra 2019. godine.

Klix.ba