Nakon što su aktivisti tri udruženja u Bosni i Hercegovini pisali šefu Delegacije EU i specijalnom predstavniku EU u BiH Johannu Sattleru izražavajući zabrinutost humanitarnom i političkom krizom u našoj zemlji, stigao je i njegov odgovor.

Nakon što su aktivisti tri udruženja u Bosni i Hercegovini pisali šefu Delegacije EU i specijalnom predstavniku EU u BiH Johannu Sattleru izražavajući zabrinutost humanitarnom i političkom krizom u našoj zemlji, stigao je i njegov odgovor.

Podsjetimo, volonteri su naveli da se kriza povezana sa ljudima u pokretu u BiH kontinuirano koristi kao izgovor za dalju militarizaciju snaga sigurnosti. Oni, između ostalog, ističu da se “umjesto za osiguranje humanih i pristojnih uslova za život za ljude u pokretu, novac EU koristi za utvrđivanje granica i militarizaciju policije”.

Sattler je odgovorio da prioriteti finansijske podrške EU pri suočavanju sa migracijskim izazovima u BiH uključuju pružanje humanitarne pomoći, smještaj, hranu, odjeću, komunalije, medicinsku pomoć, obrazovanje, usluge zaštite djece, itd.

“Od 36 miliona eura pomoći EU koja je pružena od početka 2018. godine, gotovo 94% je potrošeno na brigu za migrante, uključujući uspostavljanje i upravljanje pet privremenih prihvatnih centara (Ušivak, Borići, Bira, Miral i Sedra). Preostalih 6% iskorišteno je za pomoć Bosni i Hercegovini u cilju jačanja kapaciteta za upravljanje migracijama”, naveo je Sattler.

On je dodao da EU očekuje od svih vlasti u zemlji da zajedno i u dobroj namjeri rade na iznalaženju načina za podjelu odgovornosti i održiva rješenja za pitanja migracija.

“Primjer ovoga je nedavna odluka bh. vlasti da se dodijele dva dodatna objekta za prijem migranata na području izvan Unsko-sanskog kantona. Ova odluka će smanjiti pritisak na vlasti Bihaća i Unsko-sanskog kantona kojeg su do sada migracijski priliv nosili na svojim plećima. Ovo bi također trebalo dovesti do brzog zatvaranja lokacije Vučjak”, stoji u Sattlerovom pismu.

On je najavio da će EU nastaviti s angažmanom kako bi pomogla u iznalaženju održivih i prihvatljivih rješenja za sve, kroz dijalog i u bliskoj konsultaciji sa vlastima Bosne i Hercegovine.

“Neupitno je da mjere na vanjskim granicama EU, uključujući granicu Hrvatske sa BiH, moraju biti proporcionalne, te se moraju pridržavati poštivanja temeljnih prava i prava koja proizilaze iz pravne stečevine EU o azilu, posebno načela zabrane prisilnog vraćanja. Evropska komisija je također u kontaktu sa vlastima Hrvatske o pitanju implementacije zajedničkog evropskog sistema azila. Što se tiče pitanja policije u BiH, funkcionisanje agencija za provođenje zakona u BiH je važno za integraciju BiH u Evropsku uniju. Ovo je potvrđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo, koje ukazuje na to da su agencije za provođenje zakona fragmentirane i podložne neprimjerenom političkom uplitanju. Evropska unija je opredijeljena da podrži policijske strukture u BiH da jačaju saradnju, koordinaciju i efikasnost kako bi ispunile potrebe i očekivanja građana BiH u skladu sa međunarodnim i EU standardima. Stojimo na raspolaganju da pružimo svoju punu podršku i ostajemo otvoreni da se angažujemo u razgovorima sa predstavnicima civilnog društva, a sve imajući u vidu naš cilj osiguravanja stabilne, mirne i ujedinjene BiH”, istaknuto je u Sattlerovom odgovoru aktivistima.

Klix.ba