Voda iz izvora Bunar ili u narodu zvana Tomičkića voda još prije rata odvedena je pumpama na Suhi vrh, odakle se zadnjih deset godina napajaju sela Brnjići, Pavlovići u općini Dobretići, vikendice Poljane, ski-centar i Rudnik boksita na općini Jajce.

Ove jeseni napokon je došlo do proširenja vodovodnog sustava tako da je kroz 4.500 m cijevi, voda dovedena na Kočanovicu i vikendice na Ranču. Kočanovica je mjesto življenja pougarski Bliznaca-Tomičkića, tako da su napokon dobili vodu koja je po njima i dobila ime.

Projekt je financirala Općina Dobretići sa 15.000 maraka, Vlada Županije Središnje Bosne sa 16.000, te stanovništvo po priključku 1.000 maraka, s time da je godinu prije sav vodovodni materijal nabavljen preko fonda za poljoprivredu IFAD-a, gdje su ga financirali sa 80 posto, a Općina sa 20 posto.

Na vodovod je u prvom mahu spojeno 18 objekata, a dok će ih u budućnosti biti puno više.

 

 

(volim jajce)