Senat Univerziteta u Sarajevu danasće održati vanrednu sjednicu na kojoj će jedina tema biti neizvođenje nastave za studente na Medicinskom fakultetu.

Senat Univerziteta u Sarajevu danasće održati vanrednu sjednicu na kojoj će jedina tema biti neizvođenje nastave za studente na Medicinskom fakultetu.

Naime, već nekoliko dana nastava za mlade medicinare se ne izvodi, a kao posljedica sukoba i neriješenih pitanja rektorata Univerziteta u Sarajevu i rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Odluku za prekid nastave donijelo je Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta, gdje većinu čine zaposlenici KCUS-a.

Također, jedan od problema je i novac jer je Univerzitet prešao na trezorsko poslovanje pa se sva plaćanja za nastavu sada trebaju odvijati direktno na relaciji UNSA – KCUS, umjesto Medicinskog fakulteta kao što je bilo prije.

Treba spomenuti i neslaganje rektora Rifata Škrijelja da se za dekanesu Medicine imenuje Semra Čavaljuga, ali i zbog izmjena Zakona o visokom obrazovanju.

Klix.ba