Odlukom Inspektorata Republike Srpske sa današnje sjednice nastavljena je saga o diplomi Osmana Mehmedagića, generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH. Naime, Inspektorat je sa novim čelništvom donio novu odluku kojim ova diploma može biti poništena.

Odlukom Inspektorata Republike Srpske sa današnje sjednice nastavljena je saga o diplomi Osmana Mehmedagića, generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH. Naime, Inspektorat je sa novim čelništvom donio novu odluku kojim ova diploma može biti poništena.

Inspektorat RS tako je proglasio ništavim ranije doneseni zaključak da je dozvoljeno odlaganje izvršenja rješenja entitetskog prosvjetnog inspektora, kojim je Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka naloženo da poništi diplomu Mehmedagića i proglasi je ništavnom u “Službenom glasniku RS”.

Podsjetimo, ranija odluka o odgađanju poništenja diplome rezultirala je smjenom vršiteljice dužnosti direktora Inspektorara RS-a i glavnog prosvjetnog inspektora. Sada, kada je imenovan novi v.d. direktora, poništili su svoju prethodnu odluku.

Odluku su, kako je saopćeno iz Inspektorata RS-a, donijeli na osnovu saznanja da je Okružni sud u Banjoj Luci odbacio prijedlog punomoćnika “Univerziteta za poslovne studije” Banja Luka za odlaganje izvršenja republičkog prosvjetnog inspektora, kojim je Univerzitetu naloženo da poništi diplomu Osmana Mehmedagića i proglasi je ništavom u Službenom glasniku Republike Srpske.

“Naime, punomoćnik Univerziteta pozivajući se na Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj podnio je Inspektoratu Republike Srpske zahtjev za odgađanje izvršenja rješenja republičkog prosvjetnog inspektora do okončanja upravnog spora pred sudom protiv drugostepenog rješenja Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, a istovremeno se sa identičnim zahtjevom obratio i Okružnom sudu u Banja Luci”, saopćeno je iz Inspektorata RS.

S obzirom na to da, kako navode, ovaj organ nije imao saznanja da je istovjetan zahtjev upućen i nadležnom sudu, prvobitno je donio Zaključak kojim je dozvoljeno odlaganje izvršenja rješenja do okončanja upravnog spora.

“Nakon što je utvrđeno da je sud odbacio prijedlog za odgodu izvršenja rješenja, a imajući u vidu da je Zakonom o opštem upravnom postupku propisano da se ništavim oglašava rješenje koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadležnosti, ovaj organ oglasio je ništavim ranije doneseni Zaključak”, zaključeno je u saopćenju Inspektorata RS.

Cijeli slučaj u vezi s poništenjem diplome direktora OSA-e Osmana Mehmedagića od početka je propraćen kontroverzama, uz ostalo i zbog toga što se pojavio u vrijeme kada mandat direktora OSA-e treba da istekne, a “šlag na tortu” bila je odluka da se smijeni vršiteljica dužnosti direktora Inspektorara RS i glavni prosvjetni inspektor nakon odluke o odgađanju poništenja diplome.

Klix.ba