Zbog obrušavanja dimnjaka kasarne Jajce i nanošenja materijalne štete stanovnicima ulice Tabijska na Vratniku u sarajevskoj općini Stari Grad, Općina je pozvala Gradsku upravu Grada Sarajeva da hitno reagira kako bi se ovakvi slučajevi spriječili te izbjegle dalekosežnije posljedice,piše Avaz.

Neulaganje i neodržavanje kasarne Jajce dovelo je do toga da je objekt u veoma lošem stanju te ugrožava ne samo imovinu, nego i živote stanovnika.

Općina Stari Grad pokušavala je riješiti problem kasarne Jajce – neperspektivne vojne imovine, više od deset godina, tražeći od Vlade Federacije BiH da ovaj objekt ustupi Općini Stari Grad na korištenje.

Namjera je bila zaštititi Jajce kasarnu od daljnjeg propadanja i dati joj namjenu sukladno sadašnjim tržišnim uvjetima, te objekt i okolnu saobraćajnicu staviti u funkciju. Zahtjevi su Vladi FBiH upućivani još od 2008. godine, a održano je i nekoliko sastanaka sa svim nadležnim institucijama. Međutim, nikada nije bilo volje ni spremnosti da se ovaj objekt vrati Općini Stari Grad na raspolaganje.

Povodom obrušavanja dijela kasarne Jajce oglasio se i općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić, koji je kazao da je prije nekoliko godina Komisija za državnu imovinu BiH donijela odluku da se Jajce kasarna izuzima od zabrane raspolaganja državnom imovinom i da će se dalje raspolaganje objektom vršiti isključivo na način i po postupku propisanom važećim propisima svih nivoa vlasti u BiH.

– Tada smo održali sastanak u Općini Stari Grad i dogovorili da još jednom zatražimo od Vlade FBiH da donese odluku o pravu raspolaganja nad objektom Jajce kasarna u korist Općine – kazao je Hadžibajrić.

Please follow and like us:
error

Preuzeto sa Srednja Bosna