Na 15. sjednici Općinskog vijeća Jajce, održanoj u sali Općine Jajce između ostalog, vijećnici su odlučili da Općina Jajce ide u kreditno zaduživanje, najvjerovatnije oko 18,5 milijuna KM za rekonstrukciju javnih puteva.

Klubovi vijećnika HDZ BiH i SDA su pozvali sve vijećnike da podrže zaduživanje jer je to potrebno Općini. U sal nije bilo pomoćnika iz službi koji su trebali pojasniti detalje projekta, ali je prijedlog ipak prošao s tijesnom većinom s obzirom na to da je u tom trenutku bilo prisutno samo 13 vijećnika.

Glavni razlog zbog čega je sjednica prekinuta je 11. točka u kojoj se trebao utvrditi javni interes za sanaciju Deponije komunalnog otpada i izgradnju Centra za upravljanje otpadom.

HDZ i SDA su pozvali da se i ovo podrži, ali su neki vijećnici bili oštro protiv jer smatraju da ova deponija u blizini naselja nije nikako prihvatljiva i sjednica je prekinuta.

Nije se raspravljalo o posljednjoj točki dnevnog reda, a to je strategija prema mladima koja je očito simbolično ostala zadnja tema i o kojoj, također simbolično nije rečena niti jedna jedina riječ.

Nastavak sjednice je najavljen za skorašnji period…