Klub zastupnika Socijaldemokratske partije BiH pretočio je zahtjeve sindikata rudara u zaključke i uputio ih u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Klub zastupnika Socijaldemokratske partije BiH pretočio je zahtjeve sindikata rudara u zaključke i uputio ih u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

U prvom zaključku se od Vlade FBiH zahtijeva da definiše rješenje kojim će se omogućiti primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH u rudnike mrkog uglja Zenica i Breza.

Zahtijevaju, uz ostalo, da odmah pokrenu postupak analize kvaliteta upravljanja u rudnicima uglja iz sastava koncerna.

“Zahtijeva se da Vlada FBiH naloži Elektroprivredi BiH da i upravama svih rudnika uglja u Federaciji, da se u svim rudnicima uglja izvrši analiza organizacije i sistematizacije radnih mjesta, te pokrene postupak izrade efikasnijih, operativnijih organizacija i sistematizacija radnih mjesta koje će u konačnici ponuditi i dovesti do mogućnosti kvalitetnijeg i uspiješnijeg poslovanja u rudnicima uglja u FBiH”, navodi se u prijedlogu Kluba SDP-a.

Također se zahtijeva od Vlade FBiH da izvrši preispitivanje funkcionalnosti koncerna Elektroprivreda BiH, odnosa u samom koncernu, te veleprodajne cijene uglja koja se iz rudnika uglja u FBiH isporučuje prema Elektroprivredi BiH.

“S obzirom na to da aktuelni kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH ističe danas, 11. septembra 2019. godine, Predstavnički dom Parlamenta FBiH zahtijeva od socijalnih partnera da se pregovarački proces usaglašavanja novog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH okonča najkasnije do kraja septembra 2019. godine”, navodi se u prijedlogu Kluba SDP-a.

Klix.ba