Studija “Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine” je rezultat istraživanja koje je proveo međunarodni i interdisciplinarni tim istraživača, uključujući dr. Hariza Halilovića, dr. Jasmina Hasića, dr. Dženetu Karabegović, dr. Ajlinu Karamehić-Muratović i dr. Nermina Oruča, u koordinaciji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) Misijom u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) Bosne i Hercegovine, u okviru projekta “Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Dijaspora za razvoj (D4D)”. Projekat ima za cilj jačanje uloge dijaspore iz BiH u razvojnim procesima u BiH.

Komunikacija sa članovima porodice, rodbinom i prijateljima u BiH

Iako su 604 osobe odgovorile na ovo pitanje, samo je mali broj njih naveo koliko često komuniciraju sa članovima porodice i rodbinom. Nemoguće je donijeti neki značajan zaključak kada je u pitanju komunikacija dijaspore iz BiH sa ovim grupama na osnovu odgovora na pitanja iz upitnika. Postoji nekoliko mogućih razloga za ovo.

Pripadnici dijaspore iz BiH prvenstveno imaju svoje najbliže članove porodice u zemljama prijema i vjerovatno imaju porodične mreže u dijaspori, a ne u BiH. To se naročito odnosi na one koji su emigrirali krajem 1990-ih i početkom 2000-ih bježeći iz konflikta, uključujući i članove dalje rodbine zbog programa spajanja porodica u izbjeglištvu. Na pitanje o prijateljima i poznanicima, većina njih (155) su rekli da komuniciraju s njima nekoliko puta mjesečno, zatim nekoliko puta sedmično, svakih nekoliko mjeseci, jednom mjesečno, rijetko (svakih šest mjeseci ili rjeđe) i svaki dan. To ukazuje da dijaspora iz BiH održava društvene veze sa domovinom, koje se ne odnose samo na porodične veze.

image
Komunikacija u dijaspori: Sa članovima porodice, sa rodbinom i sa prijateljima i poznanicima/ Mapiranje dijaspore iz BiH

Praćenje najnovijih dešavanja u BiH i zemlji prijema

Jasno je da, kako bi ostali u toku sa društvenim, političkim i ekonomskim dešavanjima u BiH, većina pripadnika dijaspore iz BiH koristi online medije i informativne portale, zatim diskutiraju sa porodicom i prijateljima, sa sugrađanima koji borave u istoj zemlji prijema, gledaju televiziju, slušaju radio i na kraju čitaju štampane medije (novine i časopise). Omiljeni načini da se saznaju najnovije vijesti uopće nisu iznenađujući i u skladu su sa ostatkom svijeta gdje su online mediji i informativni portali dominantni i imaju prednost nad štampanim medijima. To se isto tako vidi i iz kvalitativnih izvještaja gdje su većina pripadnika dijaspore iz BiH rekli da koriste internet za vijesti i komunikaciju, a novine i radio emisije, koje su nekada bile popularne u mjestima sa mnogobrojnom dijasporom iz BiH, polako izumiru.

Kada je u pitanju zemlja prijema, većina ispitanika su rekli da ostaju u toku sa društvenim, političkim i ekonomskim dešavanjima putem televizije, zatim štampanih medija (novine i časopisi), radija, online medija i informativnih portala i diskusija sa sugrađanima u zemlji prijema, kao i diskusija sa prijateljima i rodbinom.

Stoga postoji razlika u mehanizmima koje dijaspora iz BiH koristi da bi bila u toku sa novostima u BiH i zemlji prijema. Kada su u pitanju vijesti u vezi sa BiH, većina koristi internet, dok vijesti u vezi sa zemljom prijema većina prati putem televizije i štampanih medija.

 

 

 

(Moja BiH)