Zaduženost građana Bosne i Hercegovine u bankama dostigla je rekord i iznosi 9,66 milijardi KM. No, interesantno je da je i iznos novca koji građani drže u bankama, najveći do sada i iznosi 12,71 milijardu maraka.

Ozbiljan problem

– U posljednjih pet godina uočava se konstantan blagi porast kredita stanovništvu na godišnjem nivou, koji se kreće između 3,9 i 7,3 posto – kažu iz Centralne banke BiH i dodaju da krediti stanovništvu čine skoro 48 posto od ukupno plasiranih kredita.

Krediti koje su uzeli građani samo u prvih šest mjeseci ove godine, porasli su za 420,6 miliona KM.

Pavlović: Sistem za preživljavanje  - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Pavlović: Sistem za preživljavanjeFoto: (Arhiv)

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović ističe da je zaduženost povećana zbog teške ekonomske situacije te da građani, dižući kredite, pokušavaju da prežive.

To potvrđuju i podaci Centralne banke da čak 75,6 posto kredita čine potrošački nenamjenski krediti. Stambeni čine tek 19 posto, krediti po kartičnom poslovanju 3,2 posto, krediti za poduzetništvo tek 2,1 posto, a oni za kupovinu auta 0,1 posto.

– Vidi se da je to sistem za preživljavanje, da je postao način za funkcioniranje porodice u BiH. I to treba biti ozbiljan problem kojim se trebaju baviti ministarstva finansija, rada, privrede – kazao je Pavlović.

Čudan sistem

S druge strane, ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili su na kraju juna 12,71 milijardu KM, što je najveći zabilježeni iznos depozita do sada. Od toga oročeni i štedni depoziti iznose 5,56 milijardi KM.

Pavlović naglašava da je riječ o tome da je u BiH “čudnim sistemom stvoren ambijent u kojem mali broj ljudi ima mnogo novca koji im stoji na štednji”.

Zaduženost po godinama

  • Kraj 2014. – 7,43 milijarde KM
  • Kraj 2015. – 7,78 milijardi KM
  • Kraj 2016. – 8,08 milijardi KM
  • Kraj 2017. – 8,61 milijardu KM
  • Kraj 2018. – 9,24 milijarde KM
  • Juni 2019. – 9,66 milijardi KM

Neznatan je rast oročenih i štednih depozita, što je posljedica kontinuiranog pada kamatnih stopa, koje iznose između 1,2 do 1,4 posto na oročenje duže od dvije godine.

 

 

(avaz)