Općina Jajce objavljuje Odluku o poništenju Javnog poziva za javno nadmetanje – licitaciju o prodaji motornih vozila i Ponovljeni Javni poziv za javno nadmetanje – licitaciju o prodaji teretnih vozila. 

Odluku i Ponovljeni Javni poziv preuzmite ispod teksta.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

PONOVLJENI JAVNI POZIV-PRODAJA TERENIH VOZILA

 

(opcina-jajce.ba)