Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH i člana 46. i 98. Statuta Općine Jajce, a u vezi objavljenog Javnog konkursa broj:05-23-21-3432/19 od 14.6.2019. godine Općinski načelnik donosi Odluku o poništenju Javnog konkursa za davanje javne površine u zakup. Odluku preuzmite ispod teksta.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA DAVANJE JAVNE POVRŠINE U ZAKUP

 

(opcina-jajce.ba)