JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Jajce i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije magistralne ceste M5 na dionici Jajce Jug-Donji Vakuf da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije ceste sa korekcijom osovine na dionici Jajce Jug-Doni Vakuf 1 (M5).

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općine Jajce 30.7.2019. godine, utorak, u 11:00 sati s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Poziv i nacrt dokumenta možete preuzeti na web stranici Općine Jajce.

 

 

(Novum.ba)