Dok se 5.000 penzionisanih vojnih osiguranika koji su kao profesionalna vojna lica cijeli radni vijek plaćali doprinose bori za pravo na penzije prema Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH, jer je to za njih duplo povoljnije, ima i obratnih slučajeva.

Dato pa oduzeto

Idriz Drakovac, stopostotni ratni vojni invalid iz Sarajeva, već godinama muku muči da, umjesto civilne, dobije vojnu penziju. Kako kaže, ništa ne bi pokrenuo da mu dvije decenije nakon ranjavanja invalidnost nije smanjena na 90 posto. On je 1992. godine imao 27 godina kada je kao pripadnik Armije RBiH detonacionim valom teško ranjen u lijevu stranu glave.

Penzionisan je sa 35 godina, odnosno 2000. godine, kao prijeratni radnik „Vodovoda“, koji ga je do tada vodio na čekanju. Poslan je na komisiju za procjenu radne sposobnosti koja je potvrdila nesposobnost za rad i 100-postotnu invalidnost.

Kao RVI ostvario je pravo na stečenu invalidninu iz budžeta, a koja mu je nakon revizije 2012. godine smanjena sa 535 na 451 KM. Od 1994. primao je i izuzetno materijalno osiguranje od 257 KM.

-PIO/MIO me penzionisao s minimalnom penzijom od 117 KM, ali sam nju zaledio, jer mi je izuzetno materijalno osiguranje bilo veće. Međutim, 2004. godine Vlada FBiH ukida izuzetno materijalno osiguranje i vraćam se na penziju iz PIO/MIO. Trenutno, osim invalidnine, primam civilnu penziju u iznosu zagarantiranom u FBiH od 465 KM, a da su mi dali vojnu, ona bi iznosila oko 1.000 maraka – kaže Drakovac.

Čeka Vrhovni sud

Kada su mu 2012. invalidnost smanjili na 90 posto, angažirao je advokata koji je 2015. godine pokrenuo tužbu protiv Zavoda PIO/MIO. Tek tada počinje agonija obijanja vrata na Kantonalnom sudu u Sarajevu, gdje je Drakovcu 2017. rečeno da tek rade predmete iz 2014. godine. Da apsurd bude veći, lani je saznao da je njegov predmet ipak završen 2017. i tužba odbijena! Na kraju se ispostavilo i kako je njegov advokat bio u pogrešnom uvjerenju da zastupa vojnog penzionera, a ne ratnog vojnog invalida.

– Pošto je tako propustio pravne rokove za žalbu, jedva sam našao novog advokata da pokuša obnoviti proces. Edis Mustafić je jedini koji je želio preuzeti slučaj. U oktobru prošle godine uputio je Vrhovnom sudu FBiH zahtjev za vanredno preispitivanje odluke sarajevskog suda. No, ni nakon urgencije poslane predsjedniku Vrhovnog suda nemamo nikakvu povratnu informaciju o mom slučaju – kaže Drakovac.

Spreman ići do Strazbura

Advokat Mustafić potvrdio je za naš list da će, ako se ne udovolji zahtjevu na Vrhovnom sudu, upotrijebiti sva pravna sredstva, pa i odlazak na Sud za ljudska prava u Strazburu.

– Kantonalni sud u Sarajevu nije obrazložio zašto Drakovac nema pravo na penziju prema Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju vojnih osiguranika. To što se navodi da zahtjev nije podnio blagovremeno, pokazuje da se išlo na njegovu štetu, iako je zakonsko pravo tužitelja da traži ono što je povoljnije za njega – obrazložio je Mustafić.

 

 

(avaz)