Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Plive u Jajcu, na cesti M-5 dionica Bosanski Petrovac – Jajce i Odluke o privremenoj regulaciji saobraćaja na ovoj dionici, Načelnik Općine Jajce donio je Rješenje o privremenoj regulaciji saobraćajne signalizacije.
Na lokalnoj cesti L042 047 (Kralja Tvrtka II – Donja Vrbica – Gornja Vrbica) postavljaju se dva saobraćajna znaka oznake II-24- „Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 t“ počevši od danas, 3.7.2019. godine, do uspostave osnovnog režima odvijanja saobraćaja na magistralnoj cesti M-5.
Saobraćajni znakovi će se postaviti na sljedećim lokacijama:
– raskrsnica lokalne ceste Kralja Tvrtka II – Donja Vrbica – Gornja Vrbica i lokalne ceste Zgone
– završetak lokalne ceste Kralja Tvrtka II – Donja Vrbica – Gornja Vrbica (izlaz na magistralni put M-5).
(opcina-jajce.ba)