Zajedno sa kolegama iz Granične policije Bosne i Hercegovine, stručnjaci zaposleni u Ministarstvu odbrane obišli su graničnu liniju. Tom prilikom izvršena je procjena da li se fizičkim preprekama može spriječiti ulazak migranata na pojedinim lokacijama. Radna grupa sačinila je izvještaj koji je proslijeđen nadležnim ministarstvima i Savjetu ministara.

Potpunoj slobodi za sve one koji bez dokumenata prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu mogao bi doći kraj. MUP USK već je uveo kontrolu nad kretanjem migranata. Slične mjere najavile su i njihove kolege u KS.

“Moraće da se nauče na to pravilo ponašanja, a mi ćemo ispunjavati sve one obaveze koje prema njima imamo kao prema jednoj humanitarnoj kategoriji”, ističe Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

U RS-u, preko koje ulaze u BiH, migranata neće uopšte biti, poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Angažovaće, kaže Dodik, sve resurse, pa i žandarmeriju koja nije formirana, ali ne i Oružane snage Bosne i Hercegovine.

“Neće biti u RS-u. Jel vi mislite da mi nešto špekulativno radimo? Pokušavamo da osiguramo bezbjednost u RS-u i to ćemo uraditi”, tvrdi Dodik.

Ipak, umjesto vojnika, na granicu su poslati stručnjaci Ministarstva odbrane. Iz Granične policije potvrda da se koriste sva raspoloživa sredstva u skladu sa Akcionim planom hitnih mjera.

“Formirana je Radna grupa stručnih osoba Ministarstva odbrane BiH i Granične policije BiH čiji je zadatak bio da izvrši obilazak terena u cilju sačinjavanja procjene o tome da li fizičko zaprečavanje nekih prijelaza može imati učinaka na smanjenje ilegalnih prelazaka migranata na teritoriju BiH”, kažu u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva odbrane potvrda da su dio radne grupe, no bez govora o čuvanju granice. Ipak, poručuju, spremni su da izvrše bilo koji zadatak u skladu sa Zakonom o odbrani BIH.

“Do sada od Vrhovne komande, odnosno Predsjedništva BiH, Oružanim snagama BiH nije upućeno nijedno naređenje o upotrebi ili angažmanu jedinica koje bi bile raspoređene na granici naše države zbog migrantske krize niti drugih sličnih zahtjeva za navedenu svrhu”, ističu u Ministarstvu pravde BiH.

Od početka krize iz GP upozoravaju kako ne mogu kontrolisati granicu. Na 1.600 km granične linije raspoređeno je 300 ukupno policajaca.

 

 

 

(N1)