Dana 13.6.2019.godine u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” održana je aktivnost pod nazivom “Igre bez granica” u kojoj su učestvovali učenici i učenice od I do V razreda skupa sa svojim učiteljicama.

Učenici i učenice su se takmičili/e u više sportskih aktivnosti koje su obuhvatile: trčanje sa loptom na leđima, nošenje ping pong loptice u frizbiju, ubacivanje lopte u koš i vuća konopca.  „Toliko graje, nasmijanih lica i razdraganosti odavno ispred naše škole bilo nije”, napominju učiteljice.

Aktivnost je dio projekta NDC Sarajevo -”Jajce, uspješna priča-Nova generacija 2.0”, finansijski/financijski podržanom od strane Ambasade/Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

 

(mreza-mira)