Istraživanje provedeno na sveučilištu u Madridu pokazuje kako se nove ćelije ljudskog mozga stvaraju tokom cijelog životnog vijeka, objavio je časopis Nature Medicine.

Španski naučnici naglašavaju kako većinu neurona imamo u trenutku rođenja te kako u starijoj životnoj dobi ipak dolazi do smanjenja tempa proizvodnje novih ćelija mozga. Uz to, u ranim stadijima Alzheimerove bolesti dolazi do 30-postotnog reduciranja  procesa neurogeneze.

Ovaj nalaz bi moga unaprijediti razvoj novih lijekova za demenciju, vjeruju istraživači. Njihovi nalazi se temelje na analizi uzoraka tkiva mozga prikupljenim od 58 donora koji su u trenutku smrti bili u dobi između 43 i 97 godina.

 

 

(avaz)