Općinska Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je preliminarne Liste za dodjelu stipendija Općine Jajce u 2018./2019. godini. Na javni poziv pristigla je 201 prijava, od toga 160 prijava koje ispunjavaju uslove.

U skladu sa odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce, komisija je izvršila bodovanje, te sastavila Preliminarnu listu za prvu godinu studija, Preliminarnu listu za ostale godine studija, te listu studenata koji ne ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija je dana 13.5.2019. godine objavila preliminarne liste na oglasnoj ploči Općine Jajce od kada počinje teći rok za prigovor na preliminarnu listu.

Na  preliminarnu listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine Jajce. Po isteku roka za prigovor komisija će sačiniti konačnu listu i istu javno objaviti.

Preliminarne liste možete preuzeti ispod teksta: