U okviru programa “Plivskih omaha”, u salonu Doma kulture Jajce danas, 27. aprila 2019. godine održat će se predavanje arheologa Mirze Kapetanovića na temu “Geneza bosanskih stećaka do islamskih nišana“.

Na predavanju će biti govora o historiografiji narativa o stećcima, kao i daljem razvoju bosanskih stećaka uz poseban osvrt na prijelazni period (prije i poslije pada srednjovjekovne bosanske države) kada stećci „kameni spavači“ koji leže svoj „život“ nastavljaju na drugim uspravnim nadgrobnim oblicima: od kripto križeva do islamskih nišana.

 

 

(Jajce Online)