Javni konkurs za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme u JPU “Dječiji vrtić” Bare Jajce, objavljen u Dnevnom listu 11.04.2019. godine.