Nihad Bunar rođen je 3. jula 1970. u Sarajevu. Godine 2001. doktorirao je sociologiju na Univerzitetu Växjö u Švedskoj, a 2006. proglašen je za docenta na Univerzitetu u Stockholmu.

Njegova doktorska disertacije pod nazivom: “Škola usred predgrađa” (Symposion, 2001.), kao i knjiga “Kad tržište dođe u predgrađe” (Studentlitteratur, 2008.) postale su sastavni dio obavezne literature na mnogim pedagoškim akademijama i odsjecima za sociologiju širom Švedske.

Iskustvo ima kao profesor sociologije na Univerzitetu u Stockholmu, naučni istraživač iz oblasti sociologije i kao profesor na Policijskoj akademiji u Stockholmu.

Proljetni semestar 2008. je proveo kao gostujući profesor na Univerzitetu Northeastern u Bostonu. Držao je predavanja i prezentirao svoja istraživanja na velikom broju međunarodnih konferencija: Washington, New York, Maastricht, Köpenhamn, London, Rotterdam, Boston, Geneve, Barcelona, Toronto, Melbourne, Reykyavik itd. Objavio je više od 60 objavljenih naučnih radova – knjiga, naučnih izvještaja i članaka – u Švedskoj i u međunarodnim naučnim časopisima.

Njegova područja istraživanja su prvenstveno sociologija obrazovanja, urbana sociologija, kriminologija (posebno rad i struktura policijskih službi) te etnički odnosi u društvu. Jedan od njegovih najvećih društvenih angažmana je držanje javnih predavanja na konferencijama širom Švedske. U februaru 2006. godine dobio je nagradu (Segerstedtspriset) za najbolji sociološki članak u Švedskoj u toku 2005. godine.

 

 

 

(Moj BiH)