Komisija za izbor  u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojem je osnivač Općina Jajce, i to:
1 .JP „Radio televizija Jajce“ d.o.o. Jajce
2. JKP“Vodovod i kanalizacija “ d.o.o.Jajce
JAVNI KONKURS preuzmite OVDJE
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojim je osnivač Općina Jajce objavljen je u “Oslobođenju” 2.3.2019. godine i Službenim novinama F BiH broj:15/19 od 6.3.2019. godine ostaje otvoren do 20. marta 2019. godine.
(opcina jajce)